Foreningen Mandøhuset

Foreningen Mandøhuset

Foreningen Mandøhuset

Mandøhuset samt Redningsstationen og Lokalhistorisk Arkiv ejes og drives af Foreningen Mandøhuset, som er en selvstændig forening.

Mandøhuset, som udgør Mandø Museum, fremstår i dag som det blev opført i 1831 og er for størstedelen indrettet efter datidens skik og søfartstraditioner for øboerne i vadehavet.

Tanken om at skabe et egnsmuseum på Mandø er gammel - men da Niels Peder Hede ønskede at nedrive sit hjem i 1962 for at bygge et nyt på grunden, var der en kreds af interesserede mennesker, der øjnede muligheden for at oprette et egnsmuseum på stedet.

Huset var det mest velbevarede på Mandø, og Niels Peder Hede indvilgede i at sælge på den betingelse, at der blev oprettet et lokalmuseum på stedet.

Foreningen Mandøhuset har siden starten mødt stor interesse og tilslutning fra lokale beboere og andre, der gennem tiden har doneret inventar, skibsmodeller, billeder, optegnelser, dokumenter " historier " m.m. - således at skipperhjemmet nu fremstår som et seværdigt historisk minde over søfartstiden og livet på Mandø i 1800-tallet.

Støt det vigtige arbejde. Bliv medlem. Kontingent: Pr. person 75 kr.

Kontakt og åbningstider

Kontaktperson: Lisbeth Bunde tlf.61319502 eller på Email
Museets åbningstider er sammenfaldende med bussernes ankomst- og afgangstider til øen.
Entré voksne 25 kr. børn 10 kr. Rabat til grupper over 12 personer 20/7 kr.

 
https://embedgooglemaps.com/en/
php Linkdir