Maritim Udstilling

Separat udstilling om øens maritime historie

Dansk Søfart og redning på Mandø

I husets østlige ende, hvor der tidligere var stald, er der indrettet separate udstillinger med øens maritime historie. Her kan man se flotte skibsmodeller af sejlskibet "Anna" og everten "Karen af Mandø".

Everten er et fladbundet mindre sejlskib/motorskib beregnet til sejlads i Vadehavet. Den kunne laste og losse uden havneanlæg. Ved lavvande (ebbe) kunne den stå på havbunden og ved højvande (flod) sejle videre. Transporten til og fra land foregik så med hestevogn.

Efter at meget af fragten til og fra øen blev overtaget af lastbiler, sluttede "Karens" vigtige rolle som befragter. Skipperen "Knud Skipper" og "Karen" stod derefter bl.a. for opsætning og vedligehold af afmærkninger i Vadehavet.

Ligeledes kan man se redningsvæsenets histore beskrevet i billeder og genstande og derudover beretninger om dramatiske redningsaktioner og skibsforlis ude på revlerne rundt om øen.

English The Maritime Room

Previously the stable. Now with separate exhibitions.

Magnificent models of the sailing ship "Anna" and the evert "Karen". An evert is a flat bottomed wessel, adapted for the shallow water of the Wadden Sea, and bringing freight to and from the island.

History of life-saving service and dramatic events and shipwrecks around Mandø, told through objects and pictures.

Deutch Das Marinezimmer

Da wo früher einmal der Viehstall war sind jetzt besondere Ausstellungen.

In diesem Raum befinden sich die Modelle des Segelschiffes Anna und das naturgetreue Model des Ewers Karen. Der Flachboden des Ewers ermöglichte es diesen Schiffen im Wattenmeer auch bei niedrigen Wasserständen zu fahren oder wenn nötig einfach auf dem grund stehend das nächste Hochwasser abzuwarten.

Geschichte der Seenotstation und dramatischen Ereignissen und Schiffswracks rund Mandø, erzählt durch Objekte und Bilder.


Bortførelsen til Norge

Flere malerier kan ses i Mandøhuset

Dansk Bortførelsen til Norge

Den 28. oktober 1914 stødte barkskibet "Sigurd" på grund ud for Mandø. Redningsmænd inde fra øen forsøgte at hjælpe det grundstødte skib. Da skibet kom fri blev 3 mænd fra redningsbåden "bortført" af skibets kaptajn og taget med til Christianssand i Norge. Herfra måtte de selv finde hjem til Mandø, men de fik dog erstatning af rederiet senere.

English The kidnapping to Norway

On the 28th of October 1914 ran the barque "Sigurd" aground west of Mandø. 3 rescue men on the island tried to help the grounded vessel. When the ship came through, the three rescuers were "kidnapped" by the ship's captain and taken to Christiansand in Norway. From here they were forced to get home to Mandø by themselves, but they received compensation from the shipping company later on.

Deutch Die Entführung nach Norwegen

Am 28. Oktober 1914 stiess die Bark "Sigurd" vor Mando aufgrund. 3 Rettungs Männer aus der Insel versuchten das geerdete Schiff zu helfen. Als das Schiff durch kam, wurden die drei Retter vom Kapitän nach Christiansand in Norwegen "entführt". Von hier aus wurden sie gezwungen den Weg zurück nach Mando selbst zu finden, aber die drei Rettungs Männer bekamen später ihre Ersatzung von der Rehderei.


Redningsøvelse 1954

 
https://embedgooglemaps.com/en/
php Linkdir