Redningsstationen

Redningsstationen

Dansk Redningsstationen

Redningsstationen blev oprettet i 1912 og nedlagt i 1961. Efter nedlæggelsen af stationen kom redningsbåden til Grønland.

I 1919 blev 2 mand reddet fra druknedøden, da fiskekutteren "Valborg" forliste ud for Fanø. Derudover deltog redningsbåden i et fåtal af aktioner.

I 1980 overdrog ejeren, Villum Kann Rasmussen, den nu lukkede redningsstation til Mandø Erhvervsråd, som senere i 2009 igen overdrog den til Mandø Museum til ejendom.

I Redningsstationens åbningssæsonen vil der være skiftende udstillinger. Fri entre.

English The life saving station

The life saving station is owned by Mandø Museum. It was in function as life saving station from 1912 till 1961.

During that time the station was part of a major rescuing action by the loss of the fishing vessel "Valborg" of Fanø, where 2 men were rescued. Besides in some minor actions.

The closed down station was in 1980, by the owner Villum Kann Rasmussen conveyed to Mandø Trade Foundation, which again handed it over to Mandø Museum in 2009.

Deutch Die Rettungsstelle

Mandø Museum ist Eigentümer der Seenotrettungsstation Welche von 1912 bis 1961 im Dienst war.

In dieser Zeit- (1920)- waren Mannschaft und Rettungsboot an einer grösseren Rettungsaktion beim Verlust des Fischkutters "Valborg" beteiligt wo 2 Mann gerettet werden konnten.Darüberhinaus waren Männer und Boot auch an einigen nicht so dramatischen Einsätzen beteiligt.

Nachdem die Station niedergelegt wurde kam das Rettungsboot nach Grönland.

Der neue Besitzer der Rettungsstation -Villum Kann Rasmussen- schenkte das Gebäude 1980 dem "Mandø Gewerbefond" welcher Es wiederrum im Jahre 2009 an das "Mandø Museum"weitergab.Dansk Dramaet på Sønderbanke

År 1911 strandede en engelsk skonnert på Sønderbanke, sydvest for Mandø. Hele besætningen druknede. Der fandtes ingen både på Mandø af en størrelse, der kunne komme besætningen til hjælp. Det grusomme drama blev fulgt fra klitterne af mange mandøboere.

Mandøboerne havde flere gange tidligere søgt om en redningsstation, men året efter dette forlis bevilgede Rigsdagssamlingen penge til opførelse af en redningsstation på øen. Den blev opført i 1912.

Billederne kan ses i Mandøhuset

Redningsøvelse 1954