Søfartskulturen på Mandø

Søfartskulturen - Stuerne

;

Dansk Søfartskulturen - Stuerne

Mandø var i 1800-tallet en del af den danske søfartskultur. Konerne, børnene og de gamle tog sig af et lille ­landbrug, mens manden var på farten. Man var selvforsynende størstedelen af året. I stuerne mærker man atmosfæren derhjemme. Kvinderne, som ses i Mandødragter, måtte holde sammen. Ind imellem var der tid til en snak om glæder og bekymringer og en kaffetår i "æ kø´n dons". Bekymringerne handlede om mændene og drengene. Kom de hjem igen? Skete der forlis, ulykker eller blev de syge?

Engelsk The Maritim Culture - The living rooms

During the 19th century Mandø was a thriving seafaring island. Housewives, children and old people ran a small scale farming, while husbands were on the move. Families were self-supporting for the most part of the year. Feel the atmosphere in the living rooms. Housewives, here seen in the local Mandø costume, sticked together. Now and then time for at chat about good times and bad times over a cup of coffee in "æ køn dons" "the best parlor". Worries about husbands and boys. Would they return? Were they in danger of shipwreck, accidents or diseases?

Deutch  Die Seefahrtskultur - Die Stuben

Mandö war im 19. Jahrhundert auch ein Teil der dänischen Seeschiffarth. Während die Männer auf See waren versorgten Frauen, Kinder und die ­Älteren die Landwirtschaft, man war ja grösstenteils selbstversorgend. Hier kan man die Atmos­phäre im Heim erahnen. Die Frauen - hier in Mandötracht - mussten ja zusammenhalten. Beim Kaffeklatsch könnte eins der Gesprächsthemen um die Männer und Söhne gehandelt haben- kommen Sie gesund wieder nach Hause?

Søfartskulturen - Stuerne

Kikkert

Dansk Søfartskulturen - Stuerne

Så snart vinteren var vel overstået stod mændene til søs med de store sejlskibe. Når drengene var konfirmerede tog de også med på langfart.

Mange genstande i huset fx. kikkert, sekstant og kompas vidner om søfartslivet. I den første stue æ dons, ses også de flotte hjembragte fliser fra Holland.

Engelsk The Maritim Culture - The living rooms

The men stood out to the sea with the big sailing ships, and as soon the boys were confirmed, they joined them. Many articles in the house e.g. binoculars, sextant and compass bear witness of life at sea. In the first living room æ dons you find the beautiful tiles, brought home from Holland.

Deutch  Die Seefahrtskultur - Die Stuben

Sobald der Winter vor­über war zog es die Männer wieder zur See - und die heranwachsenden Jun­gens mussten selbstverständlich mit - (sobald die Konfirmation überstanden war). Fern­glas, Sekstant und Kompass sind Erinnerungs­stücke an die­ses Leben. Die holländischen Kacheln in der ersten Stube - der Döns- wurden von Seeleuten mitgebracht.

En familietagedie

kikkert

Dansk En familietagedie

En familietragedie beretter om briggen Helen og dens besætning. Skibets kaptajn og to sønner og en svigersøn blev dødssyge af gul feber i Brasilien. Kun den 15 årige Theodor vendte hjem i levende live.

English A family tragedy

A Family Tragedy tells about the brig Helen and its crew. The captain, two sons and a son in law became sick from yellow fever in Brazil. Only the 15-year-old Theodor came home alive.

Deutch Eine Familientragödie

Eine Familientragödie erzählt von der Brigg Helen und deren Besatzung. Der Kapitän, zwei Söhne und ein Schwiegersohn waren von Gelbfieber erkrankten in Brasilien. Nur der 15-jährige Theodor nach Hause kam am Leben